CIEB

laboratorio_uso_comun_parque_cientifico_umh.jpg

Centre d'Innovació Empresarial Biotecnològica

El Centre d'Innovació Empresarial Biotecnològica (CIEB) és un centre especialitzat que ofereix una sèrie d'infraestructures, equipament científic i serveis d'alt valor afegit a empreses consolidades, empreses de creació recent, unitats mixtes empresa-universitat i altres organitzacions científiques del sector biotecnològic.

Descarregueu-vos ací la presentació completa del CIEB

Pel que fa a laboratoris el CIEB ofereix:

  • laboratoris “claus en mà” de 50 m2, dotats de mobiliari (bancs de laboratori, armaris, etc.) així com una vitrina de gasos, campana de flux laminar, pileta, etc. que poden acollir entre 5 i 8 llocs de treball. Aquests laboratoris tenen un mòdul interior que pot servir com a despatx o per a activitats que requerisquen una compartimentació.
  • espais diàfans: mòduls d'entre 50 i 200 m2 per a les bioempreses que desitgen dissenyar-se el seu laboratori a mida.
  • espais auxiliars per a l'emmagatzematge de reactius, etc.

En matèria d'equipament científic el CIEB posa a la disposició de les empreses:

  • equips d'aigua pura, ultrapura, gel, autoclau i estufa de dessecació.
  • equips de biologia molecular: extractor de DNA, nanodrop, termocicladors, PCR quantitativa, documentador de gels; centrifugadora de taula i ultracentrifugadora,…
  • equips per a biologia cel·lular: incubadores CO2, microscopi de fluorescència, microscopi invertit, incubador microbiològic,…
  • altres equips bàsics: pH-metre, balança analítica i precisió, banys d'aigua, agitadors,…
  • equips per a criopreservació de mostres: ultracongeladors i nitrogen líquid.
  • accés a equips avançats dels diferents grups d'investigació de la UMH.
  • accés al Servei d'Experimentació Animal de la UMH.

Pel que fa a l'accés al coneixement, tecnologia i talent:

Les empreses instal·lades en el CIEB es troben en un entorn òptim per a l'exercici de la seua activitat i projectes de R+D+i, amb la possibilitat de generar sinergies tant entre elles com amb els grups d'investigació de la UMH.

La instal·lació en el CIEB suposa una manera d'accedir  a la tecnologia i coneixements dels diferents grups d'investigació de la UMH, caracteritzada pel pes específic de la Biotecnologia en les seues línies d'investigació i activitats de transferència, on es troben, entre d'altres, els Instituts de Neurociències, Bioenginyeria, i Biologia Molecular i Cel·lular, i els Departaments de Tecnologia Agroalimentària, i Producció Vegetal i Microbiologia.

Les empreses del CIEB compten amb accés a les bases de dades bibliogràfiques de la UMH, així com al talent i al capital humà dels seus estudiants i titulats.

Pel que fa a les infraestructures, serveis centrals i empresarials:

Les empreses i el seu personal també compten amb infraestructures i serveis centrals (pàrquing, menjador, sales de reunions, central de compres, etc.), i amb serveis empresarials enfocats a potenciar el creixement, com ara serveis relacionats amb el suport per a la recerca de finançament públic i privat, activitats de networking i la planificació estratègica de negocis.

Si desitgeu ampliar informació o conèixer el procés d'accés a les nostres infraestructures i serveis podeu posar-vos en contacte amb:

Javier Sancho Azuar
Telf: 96 665 88 42
Mail:
j.sancho@fundacionquorum.es

El CIEB ha sigut cofinançat pel Ministeri de Ciència e Innovació (ref de proyecto PEP-G54016977-2009), dintre del Pla Nacional d'Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica 2008-2011.

 

 El CIEB   (ref. PEP-G54016977-2009) ha sigut cofinanciat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).


El CIEB ha sigut cofinançat per la Generalitat Valenciana a través de l'IMPIVA, en el marc d'un programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament regional (FEDER).

El CIEB ha sigut cofinançat per l'Obra Social de Bancaja.

 
Comunicat de la Fundació Quòrum-Parc Científic i Empresarial de la Universitat Miguel Hernández d'Elx

Des de la Fundació Quòrum-Parc Científic i Empresarial de la Universitat Miguel Hernández es reconeix la importància del cofinançament amb fons europeus per a la realització d'aquest projecte, així com l'impacte positiu de les diferents mesures d'integració europea per al desenvolupament i creixement del nostre Parc i les empreses innovadores que formen part d'ell.

Les principals conseqüències beneficioses dela realització d'aquest projecte es fonamenten, principalment, en l'engegada directa de mesures de suport directes per al suport a emprenedors i noves empreses innovadores de base biotecnològica, especialment infraestructures necessàries per al desenvolupament d'activitats en aquest sector.

eskisehir escort eryaman escort samsun escort bursa escort